Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2016

115 θέσεις εργασίας αποφοίτων Λυκείου και Γυμνασίου στην Αθήνα

Εικόνα
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δεκαπέντε (115) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος που εδρεύει στην Αθήνα,  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια συμβάσεων Αριθμός ατόμων 101 Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) ΑΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ 5 102 Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ 110 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.
 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδο…

Ξανά σε λειτουργία το σύστημα που σε γλιτώνει από τις ουρές των δημοσίων υπηρεσιών.

Εικόνα
ΔΗΜΟΣΙΟ Ξανά σε λειτουργία το σύστημα που σε γλιτώνει από τις ουρές των δημοσίων υπηρεσιών ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑΔΗΜΟΣΙΟ 25/10/2016 - 20:46 Αξιολόγηση:5 1 2 3 4 5 (1Ψήφος) Share Like us Tweet Follow us Plus One Ξανά έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το σύστημα ERMIS όπου όλοι οι πολίτες με τους κωδικούς του TAXISnet που χρησιμοποιούν για τις φορολογικές τους δηλώσεις μπορούν να λάβουν ηλεκτρονικά και χωρίς να στηθούν στις ουρές των δημοσίων υπηρεσιών που σχεδόν για όλους είναι μια εμπειρία οδυνηρή Το σύστημα είχε τεθεί εκτός για αρκετό διάστημα αλλά πλέον έχει επανέλθει και η λίστα περιλαμβάνει περίπου 100 βεβαιώσεις και πιστοποιητικά ενώ συνεχώς προστίθενται και νέα. Ετσι από  από το σπίτι τους οι πολίτες μπορούν να «συναλλάσσονται» με τη Δημόσια Διοίκηση για την έκδοση πιστοποιητικών γέννησης, ιθαγένειας και οικογενειακής κατάστασης, παραλαμβάνοντας άμεσα το πιστοποιητικό στην ηλεκτρονική θυρίδα τους. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα της συγκεκριμένης κατηγορίας φέρουν στο κάτω μέρος τους ένα μοναδι…

Νέες 112 προσλήψεις με οκτάμηνα σε δήμους .OI ΤΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ....

Εικόνα
Την έγκριση σύναψης εκατόν δώδεκα (112) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών Από τις προσλήψεις που ενέκρινε το ΥΠΕΣΔΑ, προκαλείται δαπάνη ποσού ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ (1.050.336€) περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των ΟΤΑ η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ανωτέρω φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες

www.dikaiologitika.gr

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ <ΤΡΙΤΣΗΣ>

Εικόνα
ΤΟΥΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!