Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2018

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 20 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

Εικόνα
Ο Δήμαρχος Φυλής ανακοινώνει ότι θα προσληφθούν 20 εργαζόμενοι ειδικότητας εργατών καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρων) για δίμηνη απασχόληση, αποκλειστικά και μόνο στη συγκεκριμένη ειδικότητα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν από τη Δευτέρα 5, έως και την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 (ΩΡΕΣ 08:00-14:00), στο Γραφείο Δημάρχου (κα Παπαθανασίου Ελίνα) σχετική αίτηση συνοδευόμενη από: – υπεύθυνη δήλωση ότι είναι σωματικά ικανοί για τη συγκεκριμένη εργασία -υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για το προσωπικό του Δημοσίου ( να μη συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα διορισμού λόγω καταδίκης για πράξεις που δε συνάδουν με τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα) καθώς και ότι δεν έχουν απασχοληθεί στο Δήμο Φυλής το τελευταίο δωδεκάμηνο. -πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Σημειωτέον ότι οι θέσεις εργασίας αφορούν μόνο στην ειδικότητα εργάτες καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων) και σε καμιά άλλη. Πληροφορίες τηλ. 2102474067 (κα Παπαθανασίου Ελίνα)

ΟΑΕΔ: Ανάρτηση των αποτελεσμάτων για τις 7.180 θέσεις εργασίας σε 34 Δήμους

Εικόνα
Αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ οι οριστικοί πίνακες του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 δήμους (επιβλέποντες φορείς) για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β’κύκλος). Ειδικότερα, αναρτήθηκαν ο οριστικός πίνακας κατάταξης ασνέργων, ο οριστικός πίνακας επιλαχόντων και ο οριστικός πίνακας αποκλειομένων που αφορούν εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας 18 ετών και άνω.Οι ωφελούμενοι θα τοποθετηθούν για 8 μήνες στους επιβλέποντες φορείς όπως έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τη Δημόσια Π Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ με τους επιτυχόντες ωφελούμενους, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες, εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των 30 εργάσιμων ημερών, οι επιτυχόντες αποκλείονται από τον Οριστικό Πίνακα. Με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δρά…

7 θέσεις εργασίας στο Αττικό Μετρό ΑΕ

Εικόνα
ΑρχικήΠροκήρυξη/ 7 θέσεις εργασίας στο Αττικό Μετρό ΑΕ 7 θέσεις εργασίας στο Αττικό Μετρό ΑΕ Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Μεσογείων 191-193, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 7 Υπάλληλος Καθαρισμού Κατηγορίας ΥΕ Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Εταιρείας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Λ. Μεσογείων 191-193 11525 Αθήνα απευθύνοντάς την στην Υποδιεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιώ…

Σπίρτζης: Συμβάσεις μαθητείας και όχι προσλήψεις στην ΕΕΣΣΤΥ

Εικόνα
Δεν έχουν γίνει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην εταιρεία συντήρησης του τροχαίου υλικού του ΟΣΕ, υποστηρίζουν στο υπουργείο Υποδομών. Έχει προσληφθεί προσωπικό που είναι απαραίτητο με συμβάσεις μαθητείας και ορισμένου χρόνου.


Σε «συμβάσεις μαθητείας μέσω ΟΑΕΔ και συμβάσεις έργου ορισμένου χρόνου όπως προβλέπει ο Νόμος» προχώρησε η εταιρεία συντήρησης του τροχαίου υλικού του ΟΣΕ (ΕΕΣΣΤΥ) και όχι σε προσλήψεις «όπως ψευδώς και παρελκυστικά ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης», υποστηρίζει η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών. Στην ανακοίνωση του υπουργείου, με αφορμή χθεσινή ερώτηση του αντιπροέδρου της ΝΔ Κ. Χατζηδάκη στην οποία γινόταν λόγος για πάνω από 400 προσλήψεις στην ΕΕΣΣΤΥ, αναφέρεται πως η διοίκηση της εταιρείας, «βλέποντας τους τεχνικούς εργαζόμενους να έχουν μειωθεί στους 408 τεχνίτες (από 610) και φοβούμενη τη μαζική φυγή το 2018 (μετά τον υπολογισμό των αναμενόμενων συντάξεων), και προκειμένου να διατηρηθεί η σιδηροδρομική τεχνογνωσία, ίδρυσε Σχολή Τεχνιτών σε συνεργασία με τον ΟΣΕ, …

Ελληνική Εταιρία Συντήρησης Τροχαίου Σιδηροδρομικού Υλικού: Ποια η προοπτική της;

Εικόνα
Για μια ακόμη φορά μετατέθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την εξαγορά της ΕΕΣΣΤΥ, της δημόσιας εταιρείας συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού. Επρόκειτο να λήξει στις 14 Φεβρουαρίου και μετατέθηκε για την 6η Μαρτίου 2018. Οι παλαιότερες αναβολές θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν από το γεγονός ότι έπρεπε πρώτα να ολοκληρωθεί η πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, για να γνωρίζει ο υποτιθέμενος αγοραστής την ταυτότητα του πελάτη του. Αυτή ολοκληρώθηκε, ως γνωστόν, τον Σεπτέμβρη του 2017 με την πώληση του 100% στην ιταλική –κρατική– FSI έναντι 45 εκ. ευρώ. Πού οφείλονται, λοιπόν, οι συνεχείς αναβολές; Και εν πάση περιπτώσει, ακόμη και αν η πώληση της ΕΕΣΣΤΥ, όπως και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, είναι μνημονιακή υποχρέωση, τι πρέπει σήμερα να ληφθεί υπόψη για να προστατευθούν τα συμφέροντα του δημοσίου;
Να θυμίσουμε ότι για την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ υπήρξε ο εκβιασμός από την πλευρά της Κομισιόν, που έλεγε ότι αν η εταιρεία ιδιωτικοποιηθεί, τότε θα διαγραφούν τα 750 εκ. ευρώ φερόμενων ενισ…

Δειτε τις προκηρύξεις που επεξεργαζεται το ΑΣΕΠ και θα βγουν μέχρι το Πάσχα

Εικόνα
Στο ΑΣΕΠ ή στο δρόμο προς το ΑΣΕΠ βρίσκονται επτά «πακέτα» θέσεων για μόνιμο προσωπικό σε φορείς όπως ΕΚΑΒ, νοσοκομεία, μουσεία, υπουργείο Μετ. Πολιτικής, ΕΑΠ κ.α.. Αναλυτικά θα απασχοληθούν 2.678 νέοι υπάλληλοι διαφορών ειδικοτήτων. Οι νέοι διαγωνισμοί αναμένεται να βγουν στον «αέρα» πριν από το καλοκαίρι. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: φύλακες, πληρωματα σθενοφόρων, διοικητικοί, γραμματείς, γιατροί, εργάτες, καθαριστές, κ.α. Πιο συγκεκριμένα οι προσλήψεις μονίμων στο δημόσιο μέσω του ΑΣΕΠ, αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες: 40 θέσεις στο ΕΚΑΒ50 θέσεις στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής200 θέσεις στο υπουργείο Πολιτισμού200 θέσεις στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο1.500 θέσεις σε νοσοκομεία της χώρας100 θέσεις σε διάφορες υπηρεσίες ( ΕΥΔΑΠ, Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, Οίκος Ναύτου, Διώρυγα Κορίνθου),588 θέσεις φυλάκων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Επιπροσθέτως, στο ΕΚΑΒ οι προσλήψεις αφορούν σε διασώστες με απολυτήριο ΔΕ. Στο υπουργείο Δικαιοσύνης θα προσληφθούν ως φύλακες 576…

ΑΣΕΠ: Σε ΦΕΚ η 1Κ/2018 για 209 θέσεις στην ΕΥΔΑΠ (προθεσμίες-ειδικότητες)

Εικόνα
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2018 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 209 ατόμων στην ΕΥΔΑΠ που είχε σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο από τις 24 Ιανοαυρίου 2018. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 18 Απριλίου ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 3 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Πρόκειται για:  Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εβδομήντα μία (71) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Αναλυτές Προγραμματιστές, ΠΕ Διοικητικοί, ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ΠΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, ΠΕ Μηχανικοί Μεταλλειολόγοι – Ορυκτών Πόρων, ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος, ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί, ΠΕ Οικονομικοί, ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, ΠΕ Στατιστικοί, ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί, ΠΕ Χημικοί, ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί.
Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), σαράντα μία (41) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ Διοικητικοί, ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί, ΤΕ Οικονομικοί, ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, ΤΕ Προγραμματιστές, ΤΕ Τοπογράφοι Μη…

Τέλος τα κέντρα εκπαίδευσης από την ΕΣΣΟ Μαρτίου - Δείτε που θα κατατάσσονται οι νέοι οπλίτες

Εικόνα
Τα νέα κέντρα εκπαίδευσης έρχονται από την επόμενη ΕΣΣΟ τα σημεία κατάταξης οπλιτών σε 23 μέρη της Ελλάδας. Τα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών θα λειτουργήσουν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Με την επόμενη ΕΣΣΟ του Μαρτίου (Β ΕΣΣΟ 2018) τα κέντρα εκπαίδευσης θα αποτελέσουν παρελθόν Οι νέοι οπλίτες θα παρουσιαστούν σε 23 διαφορετικά σημεία υποδοχής σε ολόκληρη τη χώρα. Ουσιαστικά πρόκειται για μονάδες υποδοχής που βρίσκονται στις περιοχές όπου και θα υπηρετήσουν τη θητεία του οι στρατεύσιμοι. Στα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών οι νεοσύλλεκτοι θα παραμένουν ως 3 ημέρες για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και για να παραλάβουν ιματισμό και στη συνέχεια θα προωθούνται στις μονάδες για την εκπαίδευσή τους σε όπλα και ειδικότητα και το υπόλοιπο της θητείας τους. Τα 23 ΣΥΠΟ ανά την Ελλάδα Στρατόπεδο ΕΠΧΟΥ ΘΩΜΑ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ Δρυμός Θεσσαλονίκης Στρατόπεδο ΥΠΤΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΨΑΡΡΟΥ Θήβα Βοιωτίας Στρατόπεδο ΥΠΙΑΤΡΟΥ ΚΩΝ.ΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Πετροχώρι Ξάνθης Στρατόπεδο ΛΓΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Κομοτηνή Στρατόπεδο ΕΦ. ΑΝΘΛΓΟ…

Τέλος τα κέντρα εκπαίδευσης από την ΕΣΣΟ Μαρτίου - Δείτε που θα κατατάσσονται οι νέοι οπλίτες

Εικόνα
Τα νέα κέντρα εκπαίδευσης έρχονται από την επόμενη ΕΣΣΟ τα σημεία κατάταξης οπλιτών σε 23 μέρη της Ελλάδας. Τα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών θα λειτουργήσουν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Με την επόμενη ΕΣΣΟ του Μαρτίου (Β ΕΣΣΟ 2018) τα κέντρα εκπαίδευσης θα αποτελέσουν παρελθόν Οι νέοι οπλίτες θα παρουσιαστούν σε 23 διαφορετικά σημεία υποδοχής σε ολόκληρη τη χώρα. Ουσιαστικά πρόκειται για μονάδες υποδοχής που βρίσκονται στις περιοχές όπου και θα υπηρετήσουν τη θητεία του οι στρατεύσιμοι. Στα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών οι νεοσύλλεκτοι θα παραμένουν ως 3 ημέρες για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και για να παραλάβουν ιματισμό και στη συνέχεια θα προωθούνται στις μονάδες για την εκπαίδευσή τους σε όπλα και ειδικότητα και το υπόλοιπο της θητείας τους. Τα 23 ΣΥΠΟ ανά την Ελλάδα Στρατόπεδο ΕΠΧΟΥ ΘΩΜΑ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ Δρυμός Θεσσαλονίκης Στρατόπεδο ΥΠΤΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΨΑΡΡΟΥ Θήβα Βοιωτίας Στρατόπεδο ΥΠΙΑΤΡΟΥ ΚΩΝ.ΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Πετροχώρι Ξάνθης Στρατόπεδο ΛΓΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Κομοτηνή Στρατόπεδο ΕΦ. ΑΝΘΛΓΟ…

Εγκύκλιος Σκουρλέτη: Χορήγηση ΜΑΠ και γάλακτος στις καθαρίστριες σχολείων.....

Εικόνα
Την υποχρέωση των Δήμων για τη χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας και γάλακτος στις καθαρίστριες σχολικών μονάδων που απασχολούνται με σύμβαση έργου, αποσαφηνίζει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΛΕΝ465ΧΘ7-5ΓΒ) προς τους Δήμους της Χώρας, την οποία υπογράφει ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης. Σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, η συγκεκριμένη επισήμανση κρίθηκε απαραίτητη για λόγους ορθής εφαρμογής του νόμου, έπειτα από σχετικά ερωτήματα, καθώς και από παρατηρήσεις προερχόμενες από τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων του χώρου για τη μη χορήγηση των ΜΑΠ από ορισμένους Δήμους. Υπενθυμίζεται ότι το επίμαχο θέμα ρυθμίζεται από τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4483/2017. Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αριθ. 1364/12-02-2018 Α’ Απόφαση, αύξησε το κονδύλι προς τους Δήμους, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων μέσω των Σχολικών Επιτροπών, στα 28 εκατ. ευρώ για το 2018, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων και τις αυξημένες υποχρεώσεις των Δήμων για την κ…

ΑΣΕΠ: Υπολογίστε τα μόρια σας στις προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού....

Εικόνα
Ο υπολογισμός των μορίων βοηθάει τους υποψήφιους να γνωρίζουν τις πιθανότητες πρόσληψης που έχουν σε κάθε προκήρυξη. Η πολλαπλή συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, ο υψηλός βαθμόςτου πτυχίου ή του απολυτηρίου Λυκείου και η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, είναι η «συνταγή» της επιτυχίας για τον διορισμό σε θέσεις του στενού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Βέβαια στις ειδικότητες όπου  ζήτηση είναι αρκετά υψηλή, ανταγωνισμός των υποψηφίων ανεβάσει κατά πολύ τον πήχη των κριτηρίων. Ισοβαθμία μορίων Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο και αν αυτές συμπίπτουν στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται ο υποψήφιος που είναι κάτοχος απολυτηρίου τριταξίου γυμνασίου και μεταξύ αυτών, ο υποψήφιος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό. Με βάση τον νόμο 2190/1994 μοριοδοτούνται ο βαθμός του απολυτηρίου, ο αριθμός τω…